Je gaat op reis en neemt mee..
Vaak als mensen met een probleem geconfronteerd worden, gaat men direct over op het nadenken van mogelijke oplossingen. Met dit spel wilde ik juist de weg erheen de aandacht geven. De centrale vraag van het spel is ‘Hoe versterk je de vrijwillige zorg?’.

In opdracht voor landelijk kennisinstituut Movisie

Vrijwillige zorg is zorg of hulp verleend door vrijwilligers vanuit een georganiseerd verband. Tussen de vrijwilliger en de hulpvrager is vooraf meestal geen relatie. Bestaande knelpunten zijn de bestemming waar je naar toe wilt. Onderweg kom je altijd obstakels en belemmeringen tegen. Juist deze zijn interessant om bij stil te staan.

 

Dit spel heb ik ontworpen voor een aantal co-creatie workshops voor beleidsmakers van gemeenten in provincie Utrecht in opdracht van het landelijk kennisinstituut Movisie. Het doel van het spel is om nieuwe invalshoeken te creëren voor aantal bestaande knelpunten in de vrijwillige zorg. Om uiteindelijk nieuw beleid te kunnen maken.

De knelpunten, gekozen thema’s en casestudies komen uit eerdere bijeenkomsten en onderzoek. Ze zijn gebaseerd op echte situaties uit de praktijk. Door een bestemming (knelpunt) te bereiken maken beleidsmakers een ‘reis’ door gebruik te maken van bepaalde thema’s. De bijbehorende casestudie wordt erbij gegeven en kan worden nagelezen.

De vijftiental thema’s zijn gesymboliseerd door voorwerpen met een label eraan. De groep beleidsmakers spelen het spel door als groep telkens één of twee voorwerpen (thema’s) te kiezen en deze op tafel (poster) neer te leggen. De vraag is welke betekenis thema’s hebben en hoe het thema kan bijdragen aan het komen tot een nieuwe stap in het bereiken van de bestemming. Er is een gesprekshandleiding die ondersteunend kan zijn aan het gesprek.

 

Het spel is in een aantal co-creatie sessies succesvol ingezet in opdracht van Movisie, landelijk kennisinstituut.

Na afloop van deze bijeenkomsten hebben we het kaartspel ‘Spreek uit en luister spel’ ontwikkeld.

 

Interesse in co-creatie workshops met een spel. Neem gerust contact met me op.