Over Madelinde Hageman
Ik ben social designer, kunstenaar, curator, programmamaker en docent. Ik ontwerp producten en programma’s die interactie tussen mensen mogelijk maken. Vaak rond universele levensthema’s die ook maatschappelijk actueel zijn. Dit zijn onderwerpen zoals eenzaamheid, je thuis voelen, armoede en twijfel. Ik noem mijn projecten graag ‘toolkits’. Ik werk in opdracht, in samenwerkingen en op eigen initiatief.

 

Door kunst, verbeelding, artisticiteit en participatie ontwikkel ik samen met mensen een nieuwe kijk op (levens) vragen en vraagstukken. Deelnemers krijgen de ruimte om betrokken te zijn in het vorm geven van een nieuwe werkelijkheid. Mijn kracht ligt in het beeldend vermogen in combinatie met analytisch denken. Dat wat er gebeurt, klein of groot, analyseer en visualiseer ik waardoor het voor mensen gaat leven.

Ik ben geïntrigeerd door wat er gebeurt tussen mensen en de maatschappij. Vragen uit de samenleving koppel ik met kunst en ontwerpen aan een participerend ontwerpend onderzoek. Ik creëer een proces waarin artisticiteit, vrij denken en creativiteit tot wezenlijke vernieuwing kan leiden. Dit proces noem ik een ‘toolkit’. Vaak ontwerp ik deze ‘toolkits’ in opdracht van organisaties, gemeenten, onderzoeks-instellingen, het onderwijs en op eigen initiatief.

Mijn kwaliteit is het meenemen van mensen in een ontwerpproces. Ik geef mensen het vertrouwen waardoor ze zich uitgenodigd voelen om zich op onbekende terrein te begeven. Graag werk ik mét de mensen waarover het gaat, om aan te sluiten bij hun leef- en belevingswereld. Ik heb een voorliefde om te pionieren met sociaal maatschappelijke thema’s. Thema’s die ‘schuren’ in onze maatschappij zoals eenzaamheid, armoede, twijfel, je ‘thuis’ voelen. Vaak botst rondom dit soort vraagstukken de rationele werkelijkheid met de emotionele werkelijkheid. Dat zie ik als een uitdaging.

CV in het kort:

  • Sinds 2006 heb ik een eigen onderneming en werk ik als freelance docent op kunstacademies, andere HBO instellingen en universiteiten.
  • In 2018 studeerde ik af aan de tweede masteropleiding Kunsteducatie aan de AHK, Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten. In deze master deed ik onderzoek naar vrij spel in ontwerpprocessen van studenten op de kunstacademie. En een onderzoek naar het stimuleren van idee-ontwikkeling in een creatief proces bij kinderen van het primair onderwijs.
  • Senior grafisch- en interactie-ontwerper bij het productiebureau Submarine (www.submarine.nl) in Amsterdam van 2000 tot 2006. Ik was nauw betrokken bij het begin van het ontwikkelen van innovatieve online omgevingen op het internet.
  • Na mijn bachelor in 1997 aan de kunstacademie in Utrecht heb ik in 1999 de Master Design aan het Sandberg Instituut behaald.
  •  
  •  

Sinds 2018 ben ik voorzitter van Stichting Toeval Gezocht (www.toevalgezocht.nl). Deze stichting initieert programma’s waarbij de kinderen dé kunstenaars en wetenschappers zijn.

Publicaties van onderzoek:

– Circular Food Design i.s.m onderzoeker Siet Sijtsema-

– Toolkit voor ontwerpend leren i.s.m Marloes Nieuweboer

Recente interviews:
– Interview Ode aan de Twijfel in Tubelight
– Interview in Mister Motley 10-03-2020

Ik maak programma’s en projecten, toolkits, die interactie mogelijk maken.
Deze toolkits maak ik op maat voor een locatie, mensen of situaties. Voorbeelden hiervan zijn: artistieke workshops waarin mensen participeren m.b.t. sociale vraagstukken en workshops waarin bijvoorbeeld beleidsmaker, burgers en betrokkenen samen een oplossing co-creëren. Kunst-educatieve programma’s voor primaire en voorgezet onderwijs. Het ontwikkelen van een curriculum voor de methodiek ‘Ontwerpend leren’. Opdrachtgevers waar ik mee heb samengewerkt zijn Buurthulp Amsterdam, de Regenbooggroep, taalcentra en emancipatiecentra Vrouw en Vaart en Daadkracht, Gemeente Amsterdam, Universiteit Delft, Universiteit Wageningen en kennisinstituut Movisie.

 

Ik ontwerp grafische producten die interactie faciliteren
Waaronder (kaart)spellen, posters, boeken, prototypes en handleidingen. In opdracht van Stichting Kunst Centraal heb ik het kunstkijk kaartspel ‘Doorkijkers’ voor 250 scholen in Utrecht ontwikkeld. Voor kennisinstituut Movisie uit Utrecht heb ik een (interactieve) poster en spel ontworpen om het gesprek tussen gemeenste ambtenaren en burgerinitiatieven te onderzoeken en te optimaliseren. En voor het HBO onderwijs een ‘Do it yourself’ framing kit geïnspireerd op ‘Frame Innovation’ van Kees Dorst.

 

Ik ontwerp onderwijs in de vorm van gastlessen, workshops en leerlijnen voor de kunstacademies, HBO instellingen en universiteiten.
In deze lesprogramma’s leer ik studenten sociale interactie te ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken. Aan de kunstacademie Willem de Kooning Academie (bij o.a. Grafisch Ontwerpen en minors Service Design/ Social Practices) was ik van 2008-2015 parttime docent en betrokken bij het ontwerpen van nieuw curriculum. Na 2015 ben ik nog steeds betrokken bij de WDKA als freelance docent in de vakken Social design/ Design Thinking/ Gamification/ Co-design. Sinds 2016 geef ik als gastdocent les aan de Hogeschool voor Amsterdam, Minor Social Professional in Kunst & Cultuur, de Creative Business School in Rotterdam en Radboud Universiteit.


Ik maak kunstprogramma’s en betrek graag anderen.
Dit zijn kunstenaars, ontwerpers, filosofen, wetenschappers, onderzoekers op welk terrein dan ook. Het proces wordt rijker door meerdere invalshoeken. Als curator ben ik goed in het bijeenbrengen van de juiste mensen. Mijn bevlogenheid zit erin om iedereen mee te nemen in het openbreken van een sociaal maatschappelijke vraagstuk en daarin de verbeelding tot zijn recht te laten komen.

 

Ik ontwerp graag presentaties, workshops en trainingen over de vraagstukken waar ik aan werk, mijn werk en/of werkwijze.

 

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

 

Programma’s en projecten sluiten aan bij de volgende tendensen: Social design, artistiek en explorerend onderzoek, participerend ontwerpen, art-based research, participatie-kunst, visuele antropologie, design thinking, co-design (for kids), co-creatie, service design, gamification, kunsteducatie, ontwerpend en onderzoekend leren in het onderwijs.