Eurekianen – ontwerpend leren
Hoe kunnen we goed voor onze aarde zorgen?’, ‘Hoe kunnen we een omgeving creëren waar iedereen zich thuis voelt?’ en/of ‘Hoe kan je de mentale gezondheid van mensen verbeteren

In samenwerking met Marloes Nieuweboer.

www.eurekianen.nl

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen dé ontwerpers zijn voor ontwerpopgaven uit de echte wereld. Samen met Marloes Nieuweboer zijn we het bedrijf Eurekianen gestart. Via een ontwerpproces laten we kinderen creatieve voorstellen ontwerpen voor vraagstukken uit de wereld. Zodat kinderen met hun eigen creativiteit en ideeën tot een Eureka-moment komen! Door het stimuleren van creatief denken en verbeeldingskracht, kritisch en ‘probleemoplossend denken’ leren kinderen volgens ons belangrijke vaardigheden en competenties voor de toekomst.

 

Marloes Nieuweboer en ik ontwikkelen met ons bedrijf Eurekianen projecten die gaan over het implementeren van ‘ontwerpend leren’ in het onderwijs. We maken onderwijsprogramma’s en begeleiden scholen om ontwerpend leren een vast onderdeel te maken in het curriculum. Afgelopen jaren hebben we dit gedaan voor o.a. leerkrachten en directie van meerdere scholen, gemeenten en wetenschaps-knooppunten in Nederland.

 

Een voorbeeld is de doorlopende leerlijn over ‘thuisgevoel’ voor de basisschool De Bonkelaar in Amsterdam Noord. Een programma met opdrachten zoals voor groep 1 en 2: Hoe kun je een speelhoek ontwerpen waar we ons samen thuis voelen? Voor groep 3 en 4: Hoe kun je van het schoolplein een plek maken zodat iedereen (kinderen, leraren, dieren) zich thuis voelt? En groep 6 en 7: Hoe kun je op school activiteiten verzinnen waardoor iedereen zich thuis (welkom) voelt? De leerlingen kregen voorbeelden uit de kunst, cultuur en architectuur, waarna ze zelf aan de slag gingen. De leerkrachten hebben we via co-teaching begeleid in de uitvoering.

 

Daarnaast ontwerpen onderwijs programma’s voor leerlingen van 4-12 jaar met ‘toolkits’ oftewel een visueel vormgegeven werkvormen die het ontwerpproces ondersteunen. Zodat kinderen goede ontwerpers worden en leerkrachten in het Primair of Voorgezet Onderwijs handvatten krijgen om leerlingen te begeleiden in dit proces.

 

Marloes en ik hebben in 2019 I.s.m met Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland een onderzoek gedaan over het verbeteren van de idee-ontwikkeling bij kinderen door het inzetten van een eigen ‘toolkit’ in de didactiek ‘Ontwerpend leren’. Het onderzoek is in Cultuur+Educatie na te lezen. Een aantal werkvormen zijn opgenomen in het programma ‘YouTurn’ van het Wetenschapsknooppunt.

 

Als school, musea of andere kunsteducatieve omgevingen interesse in Eurekianen, meer gerust contact met me op.

 

Meer op: www.eurekianen.nl