Young Designers

Young Designers
Het ontwerp van de website van de organisatie van Young Designers/, verantwoordelijk voor interactie en visueel ontwerp.
Young Designers is een organisatie die meewerken aan veranderingsprocessen met bertrekking op sociale vraagstukken. Daarin werken ze samen met teams van ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, andere professionals en de betrokkenen aan belangrijke onderwerpen die leven in de maatschappij.Ze hebben niet de illusie problemen op te lossen. Wel willen we beweging op gang brengen, een verandering van attitude bewerkstelligen, omdat daar de basis ligt voor echte verandering. Vanuit direct contact en interactie met mensen ontstaan kennis en inzichten, die we voor een grotere groep mensen toegankelijk willen maken.
www.ydsite.nl